آرشیو برچسب

برندنیگ خوراک رشت

مغفولیت برندینگ شهر خلاق خوراک رشت

عدم ثبات مدیریت شهری، نبود مطالعات در بحث پروژه‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی و اجرایی نشدن مصوبات راهبردی برندینگ شهرخلاق خوراک ، منجر به سلب عنوان اختصاصی شهر خلاق خوراک ایران از رشت شد. سازمان فرهنگی، آموزشی و اجتماعی یونسکو از سال ۲۰۰۳ شهرهایی که در هفت حوزه صنایع دستی، موسیقی، خوراک و غیره مستعد باشند را به عنوان شهر خلاق معرفی می‌کند. شهر رشت نیز با بیش از 300 نوع خوراک و روشهای پخت منحصر به فرد، در سال ۱۳۹۴ به عنوان شهر خلاق خوراک‌شناسی به شبکه شهرهای خلاق سازمان جهانی یونسکو پیوست. اصفهان، بندرعباس و سنندج و اخیرا…