آرشیو برچسب

بزرگداشت سیروس قایقران

قایقران؛ سرمایه ملی که به یک شهرستان محدود شد

امروز بیست و دومین بهاری‎ست که دلدادگان سیروس قایقران، سیمای متبسم فوتبال ملی ایران، در فراق او روزگار سپری می‎کنند. غمی که هنوز داغ است و این را می‎توان از جدال شیفتگانِ منش او، علیه فراموشی خاطرات و کردارش به خوبی لمس کرد. در این چند ساله تقریبا همه‎ی گردشگرانی که قدم به انزلی می‎گذارند از مشاهده حجم وسیعی از تصاویر آقا سیروس، با آن لبخند همیشگی، متعجب می‎شوند و حتی این مشاهدات خود را به عنوان یکی از جاذبه‎های انزلی در شبکه‎های اجتماعی انعکاس می‎دهند. این اتفاق اما برای من به خارج از انزلی نیز کشیده شد، وقتی که پنج سال…