آرشیو برچسب

بنادر حوزه خزر

بندرلاگان و بندرکاسپین تفاهم نامه خواهرخواندگی امضا می کنند

درجلسه‌ی ویدئو کنفرانس بنادرمنطقه‌ی آزاد انزلی با سفارت ایران در روسیه و مدیران بندر لاگان روسیه، مدیران این دو بندر نسبت به توسعه‌ی همکاری های مشترک با بنادر کاسپین و انزلی ابراز تمایل کردند. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه‌ی آزاد انزلی، «امین افقی»عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه‌ی خزر این سازمان با اشاره به اهمیت نقش بنادر کاسپین و انزلی در توسعه‌ی تجاری دریایی با کشورهای حاشیه‌ی خزر به ویژه روسیه گفت: بندرکاسپین در منطقه‌ی آزاد انزلی با هدف توسعه‌ی تجارت دریایی با روسیه و حوزه‌ی خزر ایجاد شده و…