آرشیو برچسب

بنادر دریانوردی

اجرای مطالعات علل رسوبگذاری در تالاب انزلی

در سالهای اخیر کاهش تراز آب دریای خزر، ورود حجم زیادی از رسوبات معدنی و آلی ، ورود انوع آلاینده های شیمیایی و صنعتی به تالاب انزلی ، حیات این اکوسیستم ارزشمند ملی و استانی را به مرز خطر رسانده است. ورود رسوبات حوزه های آبریز به تالاب و رسوب گذاری منتهی به اسکله ها وموج شکنها معضلی است که موجب خشک شدن بخشهایی از تالاب بین المللی انزلی شده است. چنانچه پیشتر اداره کل محیط زیست گیلان از خشک شدن 40 درصدی تالاب انزلی به دلیل ورود رسوبات خبر داده بود. اکنون «محمد راستاد» مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور از آغاز طرح مطالعاتی…