آرشیو برچسب

بنادر شمالی ایران

پایانه های غلات در بنادر دو کشور احداث می‌شود

سند همکاری تجاری و لجستیکی اپراتورهای بندری بخش خصوصی کشورهای ایران و قزاقستان به امضا رسید. طی این تفاهم سرمایه گذاران بندری بخشی خصوصی دو کشور به ساخت و توسعه بنادر یکدیگر کمک می‌کنند. در سفر«علیخان اسماعیلوف» نخست وزیر قزاقستان به ایران، قرارداد همکاری بین سرمایه‌گذار و راهبرپایانه غلات بندر کوریک قزاقستان( ( Sarzha Grain Terminal و شرکت پدید آوران امید ساحل(اپراتور پیشرو در زمینه ارائه خدمات بندری در ایران( امضا شد. این سند همکاری تجاری و لجستیکی زمینه ساز تعامل فعال طرفین در زمینه تکمیل احداث پایانه های غلات در حال…

دریای خزر؛ کرشمه‌های روسی و دسترسی بازارهای جدید

یکی از محدودیت های  حمل و نقل دریایی  بنادر شمالی دریای خزر، کمبود کشتی و ضعف در تجهیزات لجستیکی و زیرساخت های بندری است. فقدان زیر ساخت های لازم اعم از فنی و تجهیزاتی در بخش توسعه حمل ونقل دریایی در بنادر شمالی کشور موجب شده تجار روسی حمل و نقل در خطوط دیگر دریای خزر را به بنادر ایران ترجیح دهند. در این میان جنگ روسیه و اکراین در یکسال گذشته بیش ازهمیشه روس ها را نیازمند مسیر ترانزیتی ایران و بهره گیری از بنادر شمالی دریای خزر و خطوط کشتیرانی کرده است. این درحالیست که زیرساخت‌های فرسوده بنادر شمالی و ناوگان دریایی در خزر…