آرشیو برچسب

بنای صوفی املش

نظارت‌ ضعیف؛ مرمت ناشیانه (قسمت دوم)

امیرحسین کریمی - مهسا بهشتی/ چرا اصرار به حفظ میراث فرهنگی مهم است و چرا نباید از تلاش برای حفظ آن‌ها دست برداشت؟ جواب این سوال در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شود، در میان سیاستمداران هم نمی‌توان به پاسخی روشن برای این سوال رسید، جواب این سوال در رویاهای ما نهفته است. فرهنگ‌ها، مثل همه چیز به مراقبت نیاز دارند، باید آن‌ها را گردگیری کرد، در مقابل ناملایمات زمان منعطفشان کرد و از نشانه‌هایشان به عنوان نمود دیداری آن‌ها حفاظت کرد. ما بدون فرهنگ‌ها و نشانه‌هایشان نمی‌توانیم رویا ببینیم و رویا ندیدن ارتباط ما را با جهان صنعت‌محور…

بناهای تاریخی گیلان، رنگ باختن در زمانه‌ی بی توجهی(قسمت اول)

امیرحسین کریمی- مهسا بهشتی/ پا نهادن در بناهای تاریخی همیشه حسی توام با شعف و شگفتی برایمان به ارمغان می‌آورد. صرف نظر از جنبه زیبایی‌شناختی، آن چیزی که چنین احساساتی را در ما بر می‌انگیزد، تجربه‌ی ناب بودن در تاریخ است. گرچه مفهوم تاریخ پیچیده‌تر و وسیع‌تر از آن است که به تاریخ مصور بناهای باستانی محدود شود، اما به طور کلی وصل شدن به گذشته و تخیل ناشی از آن در جهانی مملو از خبرها و واقعیت‌ها نسبتا از زندگی ما حذف شده است. گویی قدمت همه اتفاقات نهایتا به چند دهه قبل باز می‌گردد و با شکافی میان امروز و دیروز، بخشی از گذشته…