آرشیو برچسب

بندر لنکران

غرق شدن کشتی باری ایران در دریای خزر

روز گذشته کشتی باری شباهنگ با پرچم ایران نزدیک بندر لانکاران غرق شد. این کشتی ساعتی پس از فرستادن سیگنال کمک غرق شده است. اگر چه کشور آذربایجان با دو بالگرد نجات به منطقه اعزام کرده بود. سازمان دریانوردی آذربایجان خبر داده است که 9 نفر از خدمه این کشتی نجات داده شدند. این کشتی به طول 57 متر و عرض 9 متر در سال 1993 ساخته شده بود. عکس، لحظه غرق شدن کشتی باری سانحه دیده ایران در نزدیکی بندر لنکران جمهوری آذربایجان را نشان می دهد.