آرشیو برچسب

بندر کیاشهر

ایجاد شهر موزه ملی خاویار در انتظار بخش خصوصی

معاون میراث ‌فرهنگی اداره‌ی ‌کل میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گیلان از راه اندازی شهر موزه‌ی ملی خاویار دربندر کیاشهر خبر داد. «ولی جهانی» با اشاره به اینکه مجموعه‌ی 8 هکتاری بندرکیاشهر جهت راه‌اندازی شهر موزه‌ی خاویار به بخش خصوصی واگذار می‌شود افزود: طبق این فراخوان، پروژه‌ی مجموعه‌ی گردشگری، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی شهرموزه‌ی ملی خاویار ایران با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی درمجموعه‌ی تاریخی بندر کیاشهر راه‌اندازی می‌شود. معاون میراث‌ فرهنگی اداره‌ی‌کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گیلان با اشاره به قدمت…