آرشیو برچسب

بنیاد باران

طرد فرصت طلبان؛ راهبرد نوین اصلاح طلبی

در نخستین جلسه بنیاد باران سال جدید، سید محمد خاتمی در پیامی تصویری به ارتباط با مخاطبین خود پرداخت. رئیس دولت اصلاحات در سخنرانی خود بیشتر به مباحث فرهنگی ـ مذهبی پرداخت و در ضمن، گریزی نیز به مسائل سیاسی و حوادث کشور داشت. سیدمحمد خاتمی که ماه‌ها بود در مورد مسائل سیاسی ورویدادهای مهم کشور سکوت اختیار کرده و حتی مورد انتقاد برخی از حامیان خود قرار گرفته بود؛ به‌ نظر می‌رسد تمایل چندانی به تغییر مشی خود در امور سیاسی ندارد و همچنان به سکوت خود ادامه می دهد. رئیس جمهور دوران اصلاحات در بخشی از سخنان خود اشاره به این…