آرشیو برچسب

بهره وری کشت در گیلان

توسعه‌ی گیلان، نگاه تازه می‌خواهد نه پول‌های بزرگ

رضا رمضانی خورشید‌دوست، نماینده رشت در اولین دوره مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب است. اصالتش به اصفهان بر می‌گردد و بنا به گفته‌ی خودش پسوند «خورشید دوست» را هم وامدار مکالمه‌ی مامور ثبت احوال یکی از شعبه‌های این اداره در گیلان و پدربزرگ آجرکارش است؛ زمانی که پدربزرگش به مامور گفته بود «من آجرکارم و آجرکارها خورشید را دوست دارند» مامور ثبت احوال بدون هیچ درنگی این پسوند را به انتهای نام خانوادگی‌شان اضافه کرده است. رمضانی به زبان‌های روسی، فرانسوی، انگلیسی و عربی مسلط است و علاوه بر نقش‌آزمایی در عرصه سیاست یک شخصیت علمی و…