آرشیو برچسب

بومگردی ها

یکی به میخِ سفر، یکی به نعل کرونا

امیرحسین کریمی- مهسا بهشتی/ شیوع یک بیماری اپیدمیک در سراسر جهان تمام فعالیت‌های جوامع را دگرگون می‌کند؛ به اقتصاد ضربه می‌زند، قوای انسانی جوامع را کاهش یا تضعیف می‌کند و حتی سیاست‌های داخلی کشورها را نیز متاثر خواهد کرد. در چنین شرایطی و در وضعیت خاص ایران، انجام این سفرها بدون توجه به استانداردهای بهداشتی می‌تواند به فاجعه‌ای در حوزه سلامت کشور بدل شود اما عدم انجام آن‌ها نیز اثراتی نامحسوس‌تر، اما بسیار ریشه‌ای بر حیات جامعه خواهد گذاشت. سال‌هاست که تعطیلات رسمی در کشور و به ویژه تعطیلات نوروز تنها امید بسیاری از مردم…