آرشیو برچسب

بیماران کرونا در گیلان

وصال دولت بیدار ترسمت ندهند

قرنطینه در ایران اسم رمزی بود که از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون محل مناقشه بوده است. ایران به عنوان کشوری که پس از چین به سرعت یکی از اصلی‌ترین کانون‌های این بیماری شد تا امروز قرنطینه را با دست پیش کشیده و با پا پس زده است؛ اما هنوز خبری از قرنطینه نیست و آمار مبتلایان هنوز افزایشی است. این درحالی است که از ابتدای امر رسانه‌ها، افکار عمومی و متخصصان حوزه‌های مختلف به حاکمیت درباره لزوم قرنطینه هشدار داده بودند. رصد وضعیت سایر شهرها در دیگر کشورهای درگیر نیز بر اهمیت این امر مهر تایید می‌زد اما در نهایت قرنطینه اجرایی…