آرشیو برچسب

بیمارستانهای خصوصی گیلان

بیمارستان های خصوصی عاری از کرونا شدند

در اسفند ماه گذشته و با بحرانی شدن وضعیت گیلان ناشی از افزایش تعداد مبتلایان به کرونا ویروس ، ظرفیت تخت های بیمارستانی درمراکز درمانی پیش بینی شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی جوابگوی بستری بیماران نبوده و لذا به دستور ستاد مقابله با بحران کرونا در گیلان همه‌ی بیمارستانهای خصوصی استان تا 75 درصد از تخت ها و بخشهای درمانی خود را به بحران کرونا اختصاص دادند. از این رو بستری و جراحی سایر بیماران در این بیمارستانها به کمترین حد کاهش پیدا کرد. اکنون بعد از گذشت دو ماه از شیوع کرونا در استان  و روند نزولی شیوع این بیماری به گفته‌ی…