آرشیو برچسب

بیمارستان پورسینا رشت

اینجا «بیمارستان» نیست

اکثر ملافه‌‌ها و پتوها با کمی استثنا پاره، پر از لک خون، بتادین و داروست. به هر طرف که چشم می‌چرخانی بیمارانی با سروصورت خونی، گاه بیهوش و تعدادی سر فرو برده در کیسه‌های پلاستیکی می‌بینی تا بالا بیاورند. ناله‌ی بیماران با همهه‌ی همراهان و پرستاران در سالنی کوچک و بدون تهویه‌ی مناسب تبدیل به داد و فریادهای گاه و بیگاه می‌شود. فضا آنقدری عجیب است که با کمی شک می‌توان از خود پرسید آیا بهمن 1399 و مکان پورسینا، قدیمی‌ترین بیمارستان رشت است یا برگشته‌ایم به سال 1308 و صحرای ناصریه‌ی همین شهر؟  می‌توان سوالات را ادامه داد که…

رونمایی تاریخی از یک بیمارستان مدرن در پهلوی اول

پانزده سال پس از انتشار کتاب بیمارستان‌های رشت، اثر دکتر سیدحسن تائب، این روزها، کتاب دیگری از همان ناشر پیش روی ماست با عنوان "کتاب پورسینا" که با کوشش و اهتمام نویسندگان متعدد و صاحب نظری نگاشته شده است. امری که بنا به تجارب و سوابق سالیان گذشته، نشان داده کاری سترگ و دشوار است و نمی‌توان نویسندگان و پژوهندگانی با علقه‌ها و رویه‌های متنوع را در یک موضوع واحد به کار گرفت. کتاب بیش از آنکه یک تاریخ پژوهی یا مردم نگاری صرف بوده باشد بیشتر یک پروژه تحقیقاتی در حوزه‌های مختلف از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان است. تهیه و…