آرشیو برچسب

بیمارستان گیلان

دانشجویان علوم پزشکی گیلان، مدفون پشت اخبار

وحیده اسماعیلی/ امیرحسین کریمی دانشجویان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی در سراسر کشور، اصلی‌ترین گروه از گروه‌های دانشجویی بودند که دوران تحصیل آن‌ها پیش و پس از کرونا بسیار با هم متفاوت بود. رنگ عوض کردن هر ماهه‌ی ویروس کرونا و نبود سازماندهی منسجم در سیستم درمانی کشور وضعیت تحصیلی آن‌ها را بیش از پیش نامعلوم می‌کرد. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم که به عنوان یکی از بحرانی‌ترین مقرهای شبکه‌ی درمانی کشور از اوایل اسفندماه 98 فعال‌ شد، از گزند مشکلات چندگانه‌ی دانشجویی، درمانی و صنفی در امان نماندند. از طرفی کمبود نیروی…