آرشیو برچسب

بیمارستاهای گیلان

دلال‌ها چالش اصلی صنعت گردشگری سلامت

صنعت گردشگری سلامت و هدایت بیماران خارجی به بیمارستانها در اختیار دلالان  قرار دارد. «شهرود امیر انتخابی» مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان گفت: بیماران خارجی که برای درمان به کشور سفر می‌کنند، توسط دلالان بطور نامنظم و پراکنده به سمت برخی مراکز درمانی هدایت می‌شوند. وی افزود: در گیلان چند بیمارستان خصوصی در طرح گردشگری سلامت فعالیت دارند در حالیکه بیمارستان‌ها باید مجوز پایگاه گردشگری سلامت (IPD)را دریافت کنند. وی با اشاره به اینکه متولی این امرمیراث فرهنگی و گردشگری کشور است، گفت: درحال حاضر…