آرشیو برچسب

بیماری جهانی

سمتِ دیگرِ کرونا

به نظر می‌رسد بعد از جنگ جهانی دوم و حتی در مقیاسی بسیار بزرگتر، اولین بار است که زیست تمام مردم دنیا، به این شکل، تحت تاثیر یک علت مشترک و واحد قرار می‌گیرد. کرونا مثل  گردبادی  سهمگین، جهان را در نوردیده و غرور و قدرت انسانها را به چالش کشیده است. بیماری و ترس و شوربختانه برای بسیاری خانواده ها، غم فقدان و از دست دادن، نقطه‌ی قوت ندارد. نیمه‌ی پر ندارد، سمت روشن ندارد. اما من معتقدم ما از کرونا بسیار آموختیم، به قیمت گزاف، به قیمت جبران ناشدنی، به قیمت ترس، به قیمت اندوه و دلتنگی... کرونا به ما آموخت بسنجیم که تا چه…