آرشیو برچسب

بیماری پوستی

اقدام برای پرداخت هزینه‌های درمانی مردم گلسرک سراوان

یکشنبه 8 مهر سایت مرور گزارشی  با عنوان «زخم‌های ترمیم دفنگاه سراوان گیلان» منتشر کرد. در این گزارش با نگاهی به روستای گلسرک سراوان رشت  شرح رنج  و بیماری مردم این ناحیه بود. رنجی که به‌ واسطه همسایگی با دفنگاه سراوان متحمل آن شده‌اند. عکس‌های این گزارش هم نشان داد میزان وخامت بیماری پوستی  در مردم این منطقه چقدر جدی و قابل‌توجه است. در طول چند سال گذشته بسیاری فکر می‌کردند اعتراض مردم منطقه فقط به دلیل بوی بد و مگس است اما این گزارش نشان داد آسیب و رنج زباله به خانه و تک ‌تک سلول‌های پوستی آن‌ها نیز رسیده است. به…