آرشیو برچسب

بیمه حوادث روستایی

هزار و ۷۰۰ پرونده تخلف ساخت و ساز در روستاهای استان

تغییر کاربری زراعی و باغی خط قرمز استان است . با بازرسی‌های ویژه از جولان ویلاسازها، نابودی اراضی ملی و ساخت و سازهای غیرقانونی در روستاها جلوگیری می‌کنیم تا به استانی مانند مازندران تبدیل نشویم. « یاور پیرعلایی»  مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان با اشاره به تشدی بازرسی ها از ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها و تخلفات ساختمانی گفت: هر هفته ۲ اکیب سرزده از روستاها بازدید داشته و تخلفات را ثبت می‌کنند. پیراعلایی از تشکیل هزار و ۷۰۰ پرونده تخلف ساخت و ساز در روستاهای استان و رای به هزار و ۴۰۰ پرونده خبر…