آرشیو برچسب

بیمه شدگان گیلان

۲۰ درصد بیمه شدگان مشاغل آزاد گیلان، محروم از حمایت دولت

چتر حمایتی دولت از ادامه‌ی حمایت بیمه ای در بخش مشاغل آزاد برداشته شد. طبق آمارهای سازمان تامین اجتماعی گیلان، تا پایان سال 98 تعداد بیمه شدگان گروه مشاغل آزاد استان با 9.6 درصد (نه و شش درصد) افزایش به  70096 هزار نفر رسیده است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر موجب شده ، تأمین اجتماعی در اقدامی، کل سوبسید دولتی مشاغل آزاد را حذف کند. طی این تصمیم از این پس هرفرد بیمه ‌شونده که در گذشته مشمول حمایت دولتی بود، باید براساس بخشنامه جدید حق بیمه خود را به‌ صورت 100درصدی پرداخت کند. این بخشنامه اخیراً درسازمان…