آرشیو برچسب

بی آبی زمینهای کشاورزی تالش

۳۶ درصد شالیزارهای گیلان تجهیز و نوسازی شده اند

شخم اراضی کشاورزی وعملیات خزانه گیری نشاء برنج مطابق با تقویم زراعی از 15 فررودین ماه در گیلان شروع شد. بنابر آمارهای سازمان جهاد کشاورزی گیلان، همزمان با شروع بهار و شرایط مناسب آب و هوایی تا به امروز 65 درصد(حدود 154 هزار و 700 هکتار) از اراضی شالیزاری گیلان به زیر شخم زمستانه و بهاره رفته است. در حالی کشاورزان گیلانی، خود را برای نشا برنج در سطح 238 هزارهکتار از اراضی شالیزاری آماده می‌کنند که هرسال به دلیل مسایل مالی و ارثی، میزان زیادی از شالیزارهای گیلان دچار تغییر کاربری می‌شوند و از میزان مساحت این اراضی کاسته…