آرشیو برچسب

بی خانمانهای رشت

انتقال ۲۵ کارتن خواب به گرمخانه شهرداری

 طی هفته گذشته 25 کارتن خواب و بی خانمان به گرمخانه شهرداری رشت منتقل شدند.  همزمان با شدت یافتن سرمای زمستان و بروز یخبندان های شبانه یکی از نگرانی های شهروندان و فعالین اجتماعی، شناسایی و انتقال افراد کارتن خواب و بی خانمان از سطح شهر به گرمخانه های شهرداری و دادن جای خواب و غذای گرم مناسب به آنهاست. در حالیکه تامین سوخت گاز و پایداری شبکه های گاز خانگی در حال حاضر دغدغه مسوولین استان شده، گرمخانه شهرداری رشت با گشت زنی در سطح شهرو تماس شهروندان، موفق به انتقال تعدادی از این افراد به گرمخانه شده است. «اسماعیل عیلپور»…