آرشیو برچسب

بی خانمانهای زیر برف

چالش شهرداری رشت برای ساماندهی بی خانمانها

کاهش محسوس دما و هشدارهای پی در پی دستگاههای خدماتی درهفته‌ی گذشته برای بسیاری از شهروندان گیلانی نوید بخش بارش اولین برف زمستانی بود و بسیاری خود را برای تعطیلات برفی آماده کرده بودند. هرچند که برفی نبارید و فقط سوز وسرمای ناشی ازبارش برف در ارتفاعات نصیب شهروندان رشتی شد. اما رویه‌ی دیگربرف و سرمای زمستانی برای خیلی‌ها تصویری جز مصیبت و سرگردانی و یخ زدن نیست. معتادان، کارتن خوابها و درراه مانده ها از جمله این افراد هستند که به دلایل مختلف فاقد سرپناه بوده و به ناچار شبها‌ی سرد زمستانی خود را در پارکها و خیابانها…