آرشیو برچسب

بی خانمهای رشت

آغوش گرمخانه شهرداری برای زنان باز نیست

در روزها و شبهایی که سرمای استخوان سوز زمستانی زودتر ازهمیشه مهمان خانه‌های مردم گیلان شده و در شبهایی که شهروندان با سرعت کسب و کارهای خود را تعطیل کرده و روانه خانه‌های گرم‌شان می‌شوند، برخی به سختی و مشقت و با روشن کردن آتش، گرما را در خانه‌هاي كارتني و زیر پتوهای نمناک می‌جویند. شروع زمستان اگر برای عده‌ای یادآور برف و شادی و یلداست برای عده‌ای دیگر نه تنها لذتي ندارد بلكه زخمي است مضاعف بر زخم‌هايشان. کارتن خوابها، بی‌خانمها و در راه مانده‌های غیربومی شبهاي سرد زمستانی را در گوشه و کنار خيابانها و در فضاهای خالی بانکها…