آرشیو برچسب

تاج

آیا سازمان بازرسی ورود کرده است؟

مجمع انتخابات هیات فوتبال گیلان برای بار سوم به تعویق افتاد و اهالی فوتبال استان گیلان را به شدت نگران کرده است که چرا این اتفاقات پی در پی می افتد؟ پشت پرده تعویق چند باره انتخابات هیات فوتبال چیست؟ آیا الماسخاله مقصر است؟ شرط بازرسی برای برگزاری انتخابات هیات فوتبال چیست؟ آیا چاره کار تعیین سرپرست برای هیات فوتبال هست؟ و سئوالاتی از این دست که این روزها دست به دست بین اهالی فوتبال می چرخد. به گزارش مرور، نه تنها چهار کاندیدای مجمع انتخابات هیات فوتبال استان گیلان (قربانعلی الماسخاله، اسماعیل شاد، افشین ناظمی و امیر…