آرشیو برچسب

تاریخ مشروطه

برپایی نمایشگاه اسناد مجاهدان مشروطه گیلان در رشت

نمایشگاه اسناد مجاهدان گیلان از مجموعه اسناد حسن اکبری در رشت برپا شد. همزمان با سالروز امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار، نمایشگاه اسناد و تصاویر تاریخی مشروطه، از مجموعه اسناد حسن اکبری از امروز دوشنبه ۱۴مرداد در خانه میرزا کوچک جنگلی برگزار می شود. حسن اکبری با بیان اینکه در این نمایشگاه ۱۰سند و ۲۰ عکس از مهمترین اسناد مشروطه مربوط به گیلان به نمایش درمی آید گفت: همچنین یک پاکت بازنشده مربوط به ۱۰۰سال پیش بازگشایی می‌شود. اکبری تصریح کرد: تلگراف سعدالدوله از باغ شاه به رشت در تاریخ ۲۰ شهر ربیع الثانی…