آرشیو برچسب

تاریخ مطبوعات گیلان

مطبوعات گیلان؛ تلاشی برای پیوندهای داخلی و فرامرزی

پیشینه‌ی نشر مطبوعات در ایران به عهد محمدشاه قاجار بر می‌گردد؛ به سال ۱۲۱۶خورشیدی، با انتشار نشریه‌ای بی‌نام (بعدها موسوم به کاغذ اخبار) به مدیریت میرزامحمد صالح شیرازی کازرانی. میرزاصالح، منشی لیندسی بیتون (فرمانده هئیت نظامی انگلیسی در ایران) بود و با تدبیر عباس میرزا، به همراه کلنل دارسی (قولونل‌خان) که آن‌زمان افسر توپخانه‌ی تبریز بود برای تحصیل در رشته‌ی زبان و مترجمی، به انگلستان رفت و هم او بود که فنون روزنامه‌نویسی را از فرنگی‌ها آموخت و در بازگشت، روزنامه‌نگاری‌ ایرانی را بنیان گذاشت. ظهور مطبوعات در گیلان، پیوندی…