آرشیو برچسب

تاسیسات گردشگری گیلان

حمایتهای بیمه‌ای دولت؛ نوش دارو بعد از مرگ سهراب

با گذشت یکسال ونیم از شیوع کرونا در گیلان، آسیبهای زیادی به بسیاری از مشاغل و کسب و کارها از جمله بخش گردشگری استان وارد شد. با تدوام تعطیلی‌ها و محدودیت‌های ترددی بین استانی طی این مدت برخی از دفاتر و تاسیاست گردشگری گیلان ضمن اینکه موفق به دریافت تسهیلات حمایتی دولت نشدند ناگزیر به کاهش فعالیت و تعدیل نیرو اقدام کردند. تعطیلی وعدم فعالیتهای گردشگری تبعات اقتصادی مخربی از جمله بیکاری برای مشاغل مستقیم و وابسته به این بخش را به همراه داشت. حال با گذشت حدود دوسال از کرونا، سازمان تامین اجتماعی درصدد حمایتهای بیمه‌ای و…