آرشیو برچسب

تالاب امیر کلایه

اتمام طرح تفضیلی تالاب امیرکلایه تا یک ماه آینده

درهمایش تدوین برنامه مدیریت جامع زیست بومی تالاب امیرکلایه  که روز گذشته از سوی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی درشهرستان لاهیجان برگزار شد، حرکت از رویکردهای سنتی به رویکردهای زیست بومی مهمترین هدف درمدیریت تالاب های کشورنام برده شد. «ژاله امینی» نماینده دفتر حفاظت واحیای تالاب های کشوردراین همایش گفت: محدودیت آب، توسعه ناپایدار درحوضه آبریز تالابی، تغییرکاربری و... از مشکلات تالاب های دنیا است و برای برون رفت از این مشکلات باید به دنبال تدوین طرح ها با رویکردهای زیست بومی باشیم. امینی افزود: رویکرد ما جامع نگر است و ما…