آرشیو برچسب

تاکسی دوچرخه

نبود زیرساخت تاکسی دوچرخه در رشت

سرهنگ «امیر طالبی » سرپرست پلیس راهور گیلان گفت: زیر ساخت و بسترهای طرح تاکسی دوچرخه در رشت فراهم نیست. طالبی در گفتگو با مرور افزود: بهتر است فرهنگ دوچرخه برای شهروندان رشتی نهادینه سازی شود وهمه بتوانند از دوچرخه برای تردد شهری استفاده کنند اما اینکه تاکسی دوچرخه به  حمل و نقل شهروندان ورود کند را به صلاح نمی بینیم چون زیرساختهای این کارفراهم نیست. درحال حاضر حتی بسترهای لازم برای حمل و نقل عمومی  وسایل نقلیه در رشت وجود ندارد و معابر فعلی نیز برای وسایل حمل ونقل شخصی استفاده می شوند. سرپرست پلیس راهور استان افزود:…