آرشیو برچسب

تجارت آستارا

بازار تجاری آستارا زیر سایه قرنطینه و کرونا

جمهوری آذربایجان، همسایه شمالی ایران با استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی هم مرز است. پایانه‌ها و گمرک‌های مرزی آستارا، بیله‌سوار و نخجوان دروازه‌های ارتباط این کشور با ایران هستند. فعال‌ترین نقطه مرزی با این کشور کریدور معروف آستارا- آستارا است که در مسیر راهگذار شمال به جنوب معروف به نوستراک قرار دارد. علاوه بر این مردم ساکن در 2 سوی این مرز پیوندهای قومی و فرهنگی با یکدیگر دارند و بیشتر از قوم تالش هستند. آستارا به سبب همین مولفه‌ها به سومین شهر مرزی پرتردد ایران تبدیل است.  دولت آذربایجان در…