آرشیو برچسب

تجاوز به کودکان

«تجاوز» به دو نوجوان رشتی؛ بعد از شکنجه‌ی هولناک

باز هم سریال تکراری تجاوز، آنهم به دو کودک و نوجوان، باز هم نگرانی و پیگیری خانواده‌هایی آسیب دیده و البته باز نیز ضرورت تسریع در رسیدگی به وقایعی چنین در رشت. پزشک حادثه، از 26 آذرماه یعنی روز حادثه می‌گوید. ماجرا از این قرار است که دو نوجوان 13 و 14 ساله به خانه‌ی دوستشان می‌روند. غافل از آنکه اتفاقی مهیب در راه است. مانند هزاران اتفاق دیگر که از سر شهر می‌گذرد و گویی کسی را یارای مقابله و پیشگیری از آن نیست. اینبار میهمانی مانند دفعات قبل نیست و پسر جوان و 26 ساله‌ی خانواده‌ی میزبان اقدام به شکنجه‌ی دو نوجوان مهمان می‌کند…