آرشیو برچسب

تجهیزات بیمارستانی

بدهی کلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

روزهای گذشته بود که مرور در گفتگو با نایب رییس انجمن داروسازان گیلان از وضعیت نامناسب دارو و فعالیت شرکتهای پخش دارو دراستان خبر داده بود.«محمدعلی نیا» داروساز و نایب رییس انجمن دارویی گیلان دلیل اصلی معضلات بخش دارویی استان را ناشی از بدهی دانشگاه علوم پزشکی استان به شرکتهای دارویی بیان کرده بود. امروز«مجید دل‌آور»عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان ایران، مسائل و مشکلات حوزه سلامت گیلان را متوجه بدهی کلان دانشگاه علوم پزشکی استان و ضعف مدیریتی و عدم حمایت نمایندگان استان اعلام کرد. وی با انتقاد از نحوه عملکرد وزارت…