آرشیو برچسب

تجهیزات درمانی و بهداشتی گیلان

ادامه کمبود اقلام درمانی در گیلان

گیلان هنوز در تأمین تجهیزات موردنیاز کادر درمان و مردم دربحران کرونا با کمبود روبه ‌روست. « ارسلان زارع» استاندار گیلان درخصوص تامین اقلام بهداشتی موردنیاز کادر درمان و مردم گفت: با وجود تلاش‌های انجام شده هنوز کمبودهایی در حوزه‌ی لوازم مورد نیاز کادر درمان و مردم گیلان وجود دارد. زارع درحاشیه‌ی بازدید از کارگاه تولید لباس ایزوله در شهرستان صومعه‌سرا با اشاره به فعالیتهای جهادی در تهیه لوازم بهداشتی مورد نیاز کادر درمان و بهداشت گیلان افزود: لوازم بهداشتی و ملزومات حفاظت شخصی از جمله گان، لباس یک‌سره، کلاه، دستکش و…