آرشیو برچسب

تجهیزات پزشکی و درمانی گیلان

چالش بیمارستانهای دولتی با تجهیزات پزشکی

گیلان از جمله استان‌هایی است که کمبود زیرساخت و تجهیزات پزشکی در آن نسبت به سایر استان‌های کشور و بعضاً کم برخوردار، بسیار زیاد بوده و چالش‌های متعدد حوزه‌ی سلامت موجب شده تا توجه‌ی دولت و وزارت بهداشت به تجهیز مراکز درمانی به ملزومات و تجهیزات تشخیص پزشکی پیشرفته در بیمارستانهای دولتی این استان کمرنگ شود. تا جاییکه در سالهای اخیر کمبود و نبود تجهیزات پیشرفته‌ی تشخیص پزشکی، بسیاری از بیماران گیلانی را به سمت مراکز درمانی خصوصی و پرداخت هزینه های گزاف جهت درمان هدایت کرد. اما شیوع کرونا ویروس از اسفند سال گذشته و ناتوانی…