آرشیو برچسب

تختهای بیمارستانی در گیلان

فاصله گیلان از نظام سلامت کشور

گیلان در حوزه سلامت در مقایسه با سایر استانهای دیگر کشور درعقب ماندگی زیادی قرار دارد. در این استان با وجود 2.5 میلیون نفر جمعیت و حضور قابل توجه مسافر و گردشگر، حتی یک بیمارستان جنرال وجود ندارد. بسیاری از بیمارستانهای دولتی آن قدمتی بیش از 50 سال داشته و فرسوده هستند و تعداد تختهای آی سی یو، تجهیزات پزشکی و سی تی اسکن و.. در آن کمتر از سرانه کشوری است. چنانچه اگر بحران شیوع گسترده کرونا در استان رخ نمی داد هنوز این عقب ماندگی ها در سایه سرسبزی و گردشگری استان مغفول باقی می ماند. در عین حال نبود یک بیمارستان جنرال چند صد…