آرشیو برچسب

تخریب راههای رودسر

انتقاد از عدم ترمیم راههای تخریب شده شهرستان رودسر

املش در شهرستان رودسر از جمله مناطق سیلاب خیز گیلان در سالهای اخیر بوده است. این شهرستان طی دوسال گذشته شاهد 15 ریزش و رانش کوه بوده است و راههای ارتباطی بسیاری از مناطق روستایی و شهری در رودسر و املش تخریب شده است. تیرماه گذشته نیز راه دسترسی 5 روستای املش براثر رانش کوه تخریب شد و برخی از زیرساختها از جمله پلهای ارتباطی دراثر سیلاب مسدود شدند. با وجود گذشت چند ماه از وقوع سیلاب و تخریب آسفالت این مناطق، تاکنون اقدامی از سوی راهداری استان در ترمیم این راهها صورت نگرفته است. درهمین رابطه نماینده‌ی مردم شهرستانهای املش و…