آرشیو برچسب

تخریب رودبار پس از زلزله

رنج‌های سی‌ساله مردم شهرستان رودبار

آمار مقامات کشوری و رسانه‌ها در خصوص کشته شدگان زلزله سال 69 رودبار، 36‌ الی 40 هزار کشته است اما مرکز آمار ایران آن را 14 هزار کشته اعلام می‌کند! اما دلیل این اختلاف فاحش آماری چیست؟ به نظر می‌رسد كه مسوولین وقت در روزهای اولیه با مبالغه در تعداد افراد متأثر از زلزله، تلاش داشتند كه كمك‌های بیشتری را جذب کنند. در زمان وقوع زلزله منجیل، تعیین محل این زلزله با توجه به بزرگی آن و علیرغم نزدیكی كانون زلزله به شبكه‌های لرزه نگاری موجود كشور، با دقت كم و با تأخیر انجام شد. البته پارامترهای این زلزله كه توسط مؤسسه ژئوفیزیك…