آرشیو برچسب

تخریب پل ها

خواب ابدی پل ها در گیلان

جاری شدن سیلاب در سال هایی که به درست یا غلط به تر سالی معروف شده است علل مختلفی دارد که در هر صورت منجر به تخریب و شکسته شدن پل ها در شهرها و روستاهای گیلان شده است. پل های ارتباطی که گاه عامل اتصال چندین روستا و بخش هستند، برخی از آن ها دو دهه هم از افتتاح شان نمی گذرد که به چنین سرنوشتی گرفتار می آیند. هرچند که برخی از کارشناسان علت وقوع چنین سیلابی که در هر دقیقه دو لیتر آب را جمع می کرد فراتر از انتظار  و در اثر تغییر اقلیم می ‌دانند، اما بر کسی پوشیده نیست که بخش زیادی از اثرات مخرب سیل و خسارات گسترده آن به دخالت…