آرشیو برچسب

تخصیص اعتبار

اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان برای زباله ‌سوز سراوان

« ناصر حاج محمدی » شهردار رشت از اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان از سوی دولت  برای شروع نصب دستگاه زباله سوز در سراوان رشت خبر داد. وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۸ میلیارد تومان اعتبار برای احداث دستگاه زباله سوز رشت پرداخت شده است گفت: امیدواریم این اعتبار جدید به زودی تخصیص پیدا کند. شهردار رشت ‘فت : دستگاه زباله سوزسراوان در زمان قرار داد اولیه با شرکت TTS  به 26 میلیون دلار اعتبار نیاز داشت و مقرر شده بود  25 درصد این مبلغ قبل از شروع کار به پیمانکار پروژه پرداخت شود. درحالیکه همزمان در سراوان رشت روند ساخت و بهره‌برداری…