آرشیو برچسب

تخلفات ساختمانی

تیم بازرسی پیشگیری از تخلفات ساختمانی

بعد از انتقاد رییس کل دادگستری گیلان از مهندسی شهری گیلان و ساخت وسازهای غیر مجاز، امروز فرمانداری رشت از تشکیل تیم بازرسی پیشگیری از تخلفات ساختمانی و تصرفات غیر مجاز در این شهرستان خبر داد. واقعه متروپل آبادان در روزهای اخیر، واکنشها و حساسیتهای زیادی را نسبت به تداوم ساخت وسازهای غیر مجاز و بدون نظارت نظام مهندسی ساختمان در میان مردم و برخی دولتمردان به دنبال داشته است.  روز گذشته رییس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در مهندسی شهری رشت گفت: گروه مافیا و یقه سفیدها در کلان شهر‌ها و همچنین شهر…