آرشیو برچسب

ترمینال رشت

اینجا یک تبعیدگاه است

اگر شهروند به اصطلاح کلانشهر رشت(!) باشید و به ترمینال گیل مراجعه کنید نه تنها در همان آغاز سفر خستگی به تنتان می‌ماند بلکه هیچ انگیزه و ذوقی برای حضور مجدد در این ترمینال نخواهید داشت. وضعیت این ترمینال که در همین دوران کرونا به طور میانگین روزانه حدود هزار مسافر دارد به گونه‌ای است که نه تنها زیبنده رشت بلکه زیبنده هیچ شهری نیست. این تجربه بارها برای نگارنده اتفاق افتاده و شاید شما هم تجارب مشابه‌ای داشته باشید. هر بار نیز نابسامانی بیشتری در این ترمینال به چشم می‌خورد. یکی از مسؤولین دفاتر ترمینال، در پاسخ به برخی…