آرشیو برچسب

تشکلها

انتخاب شورای هماهنگی و شورای نظارت و داوری شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی گیلان

چهارمین دوره انتخابات شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی استان گیلان در روز دوشنبه 24 تیر 98 در شهر رشت به میزبانی موسسه سبزکاران بالان و با حضور اکثریت سازمان های مردم نهاد عضو شبکه برگزار شد. در این نشست ابتدا اعضا به بیان دغدغه ها و مشکلات محیط زیستی استان پرداخته و در ادامه عملکرد دو ساله شبکه مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پس از تعیین هیات رییسه از بین اعضای غیر کاندید نسبت به برگزاری انتخابات اقدام گردید که پیش از رای گیری ابتدا در خصوص تعیین تعداد اعضای شورای هماهنگی نظرخواهی شد و سپس کاندیداها به بیان…