آرشیو برچسب

تصادفات شهری

خاموشی شبانه معابر، تصادفات درون شهری را افزایش می دهد

بیش از یک ماه از اجرای طرح محدودیت های تردد از 9 شب تا 4 صبح درگیلان می‌گذرد و خیابان ها و  معابر بسیاری از شهرهای استان درکم ترافیک ترین و خلوت ترین حالت خود قرار گرفته اند. طرحی که علاوه برکاهش آمارمبتلایان و بستری شدگان کرونا درمراکز درمانی، منجر به کاهش تصادفات درون و برون شهری استان هم شده است. اما اخیرا شرکت توزیع برق استان دراقدامی هماهنگ با کشور نسبت به تعدیل روشنایی چراغها روشنایی معابر وخیابانهای شهرها ازجمله رشت اقدام کرده است. امروز«محمد اسماعیل هنرمند» مدیرعامل توزیع برق گیلان از اجرای طرح تعدیل موقت روشنایی…