آرشیو برچسب

تصادق معاون وزیر راه

حال معاون گیلانی وزیر راه رو به بهبود است

محمدجعفر علیزاده معاون گیلانی وزیر راه و شهرسازی صبح امروز در محور رشت به قزوین دچار سانحه شد. محمدجعفر علیزاده، مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی بامداد یکشنبه هنگام حرکت از رشت به سوی تهران در گردنه‌ی کوهین دچار حادثه شد. نزدیکان علیزاده علت این سانحه را خواب‌آلودگی و از دست دادن کنترل اتومبیل ذکر کرده‌اند. آنطور که یکی از نزدیکان علیزاده به تابناک گفته است او به وسیله‌ی اورژانس هوایی به بیمارستان پارس رشت منتقل شده است و در اثر این سانحه کمر و گردن او به شدت آسیب دیده است. سایت وزارت راه و…