آرشیو برچسب

تصرفات غیر قانونی

ادامه رفع تصرفات اراضی ملی در گیلان

«حسین آبکار» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستانه اشرفیه از رفع تصرف ۳۸ هزار و ۳۱۰ مترمربع از اراضی ساحلی و جنگلی این شهرستان خبر داد. وی تعداد پرونده های رفع تصرف این شهرستان در سالجاری را پنج فقره عنوان کرد و افزود: این اراضی با هماهنگی مقامات قضایی حوزه آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر و با همکاری نیروهای انتظامی از دست متصرفان خارج شده است. آبکار ارزش اقتصادی این اراضی را ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: دراین مدت ۱۶۰ اصله مقطوعات جنگلی با ارزش حدود ۴۰ میلیون ریال دراین شهرستان کشف و ضبط شده است. معضل تصرف اراضی…