آرشیو برچسب

تصرف غیر قانونی تالاب

حفاظت از تالاب انزلی، نیازمند مشارکت مردم

دادستان بندرانزلی  خواستار ورود مردم شهرستان انزلی در صیانت و حفاظت از تالاب انزلی شد. «سید رحمان سیدزاده » با اشاره به اینکه تالاب انزلی از تالاب های مهم کشور و حتی بین المللی است، گفت: نیازمند کار جهادی برای جلوگیری از تصرف تالاب انزلی هستیم و می توانیم مردم را وارد عرصه صیانت از تالاب کنیم. وی افزود: در برخورد با فساد مصلحت جایگاهی ندارد، زیرا مردم آسیب می بینند و اعتمادشان به قوه قضاییه و نظام کم می شود. حفاظت از تالاب انزلی نیازمند کار جهادی است لذا برای جلوگیری از تصرف تالاب انزلی اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.…