آرشیو برچسب

تضعیف ارتش

هرگز به یک انقلاب حمله نکن

محمد درودیان- روزنامه اعتماد آقاي علي افشاري در تاريخ 10 مهر 1399 مقاله‌اي را تحت عنوان «اگر ارتش تضعيف نمي‌شد، آيا صدام حسين به ايران حمله مي‌كرد؟» در راديو فردا منتشر كرده است. نويسنده با فرض «اجتناب‌پذيري جنگ» بر اين باور است كه؛ انقلاب موجب تضعيف ارتش شد و درنتيجه عراق به ايران حمله كرد. براساس اين نظريه اگر ارتش تضعيف نمي‌شد، امكان جلوگيري از وقوع جنگ وجود داشت. مقاله اگرچه با هدف تبيين «اجتناب‌پذيري جنگ» نوشته شده و با وجود ناديده گرفتن برخي از رخدادهاي تاريخي- راهبردي يا مخدوش كردن آن، به دليل اينكه نويسنده بر تاثير…