آرشیو برچسب

تعاون روستایی گیلان

ضعف عملکرد تعاونیهای روستایی در گیلان

عملکرد نامناسب سازمان تعاون روستایی در سالهای اخیر، اعتراض فعالان بخش کشاورزی را به دنبال داشته است. تا جایی که ضعف این سازمان درحمایت از کشاورزان و بهبود نیافتن شرایط کشاورزی کشور منجر به استعفای وزیر جهاد کشاورزی شد. افزایش قیمت محصولات کشاورزی و دامی در فصل برداشت، عدم خریدهای حمایتی از محصولات و نبود بازاریابی مناسب و تامین نشدن به موقع برخی از نهاده های دامی و کود، این سازمان را در ضعیف‌ ترین جایگاه و وضعیت اجتماعی و اقتصادی خود در سال‌های اخیر قرار داده است . در همین رابطه امروز «رامین گیلانشاهی» مدیر تعاون روستایی…