آرشیو برچسب

تعطیلی بازارهای محلی گیلان

تعطیلی ۴ بازار هفتگی رشت به دلیل کرونا

در شرایطی که دولت برای مشاغل آسیب دیده از کرونا حمایت بیمه بیکاری قرار داده است، اما مشاغلی مانند روزمزدها و کارگران فصلی و ساختمانی و بخصوص دستفروشان از این امکان بی بهره هستند. دستفروشان و پهن کنندگان بساط از جمله مشاغلی هستند که این روزها کسب و کارشان به دلیل شیوع ویروس کرونا وعدم خرید عمومی جامعه با کسادی خاصی همراه شده است. در حالیکه این افراد نه بسته حمایتی می گیرند و نه بیمه بیکاری، مجبورهستند برای تهیه لقمه نانی خطر ابتلا به بیماری را به جان بخرند و همچنان در گوشه و کنار بساط خود را پهن کنند. با توجه به اینکه سال…